Opleiding Karakterdiagnostiek

Kennis en vaardigheid op het gebied van karakterdiagnostiek helpt alle mensen die met mensen leven en werken. Om deze reden is mensenkennis waardevol voor iedereen: een correcte, snelle inschatting kan veel teleurstellingen en frustraties voorkomen en kan je sneller bij je doel brengen. Al deze inzichten helpen je enorm bij je werk als coach en in je dagelijkse leven. Je gaat ook jezelf beter begrijpen.

De opleiding Karakterdiagnostiek bestaat uit 5 meerdaagse modules, die ook los van elkaar te volgen zijn. Het rijk geïllustreerde cursusmateriaal is origineel en eigentijds, conform de missie en visie van het PNG. Na elke module ontvang je een certificaat.
De kosten zijn € 120 per dag, inclusief materiaal en lunch. De locaties zijn Udenhout en ‘s-Hertogenbosch.

 

PLANNING NAJAAR 2018:

 

* Lichaamsbouw en onbewuste verlangens voorjaar 2019.
De module ‘Lichaamsbouw en onbewuste verlangens’ leert je welk gedrag je mag verwachten van mensen op grond van hun lichaamsbouw, en dat is meer dan je van tevoren zou denken. Voor persoonsgerichte adviezen om in balans te komen en/of te blijven,  heb ik een uniek kaartsysteem gemaakt.

* Gelaatkunde en bewustzijn voorjaar 2019.
De module ‘Gelaatkunde en bewustzijn’ biedt informatie over het totale gezicht en de afzonderlijke delen. Het gezicht laat zien wat iemand met zijn vroegste ervaringen heeft gedaan en hoe hij nu in het leven staat, zijn bewuste leven. Delen van je gezicht kunnen tijdens je leven veranderen. De impact van plastische chirurgie komt natuurlijk ook aan de orde.

* Ziektebeelden in het gelaat 
op 27 oktober en 3 november en voorjaar 2019.
De module ‘Ziektebeelden in het gelaat’ gaat over de signalen in het gezicht van de chemische werking van de organen, waardoor gezondheidsproblemen vroegtijdig onderkend kunnen worden. Ook komen de mogelijke psychische achtergronden aan bod, vanuit het idee dat emotionele en psychische factoren een invloed kunnen hebben op iemands lichamelijke gesteldheid. Eenvoudige adviezen en uitvoerige bronvermelding horen daar ook bij.

* Hoofdvorm en reflexen
op 9 en 24 november en 14 december en voorjaar 2019.
De module ‘Hoofdvormen en reflexen’ gaat over je allervroegste ervaringen in het leven en jouw reactie op die omgeving. De talenten en reflexen, die je daardoor ontwikkeld hebt, zijn waarneembaar in de schedelvorm. Die vorm verandert na je 25e levensjaar niet meer, maar de stevigheid van de huid, de kleur en de temperatuur kunnen veranderen.

* Van energie naar vorm
op 1 en 8 december en voorjaar 2019.
De module ‘Van energie naar vorm’  behandelt de uitgangspunten van de  psycho-fysiognomie van natuurwetenschapper Carl Huter, de krachtrichtingsordening. In welke richting gaat de energie van iemand, naar zichzelf of naar de ander en heeft dat gevolgen voor iemands uiterlijk? Huter vertelt in zijn Hauptwerk hoe iemands relatie met de omgeving is door die energie en over de invloed van de omgeving, zoals bijvoorbeeld traumatische ervaringen. Je leert te zien wie de geboren leider is en wie niet anders kan dan zorgzaam zijn. Energie en energiegebrek komen ook in de houding van mensen tot uiting.


* Praktijkdagen
 zijn voor iedereen, die één of meer modules gevolgd heeft of aan het volgen is. Data: 15 december van 10 – 14 uur en voorjaar 2019. Kosten: € 35.


* Examen Karakterdiagnostiek op 
22 december 2018 en voorjaar 2019.
voor cursisten, die alle certificaten behaald hebben en minstens twee praktijkdagen hebben bijgewoond, is het mogelijk om deel te nemen aan het examen.  Na getoonde attitude,  kennis en vaardigheid wordt  in het bijzijn van een lid van het Platform voor Nieuwe Gelaatkunde het diploma Karakterdiagnostiek uitgereikt.  

 

Collega Claudia van het Kaar:
“W
ie ik vooral aan wil bevelen is Margot van de Plas, mijn collega uit Den Bosch. Zij is niet alleen een uitstekende gelaatkundige, maar door haar ruime ervaring in het onderwijs is zij ook heel gestructureerd en kan zij dingen goed uitleggen. Daarnaast heeft zij ook een boek geschreven en in haar opleiding krijg je de beste werkmap die er is op dit gebied.”

 

Wil jij alleen of samen met je team, collega of vriendin de opleiding of een module gaan volgen? Vraag dan naar de mogelijkheden via het contactformulier en geef je op. 

 

Comments are closed.