Opleiding Karakterdiagnostiek en alle toepassingen

Kennis en vaardigheid op het gebied van karakterdiagnostiek helpt alle mensen die met mensen leven en werken. Om deze reden is mensenkennis waardevol voor iedereen: een correcte, snelle inschatting kan veel teleurstellingen en frustraties voorkomen en kan je sneller bij je doel brengen. Al deze inzichten helpen je enorm bij je werk als manager, coach of leerkracht en in je dagelijkse leven. Je gaat ook jezelf beter begrijpen.

In de Opleiding Karakterdiagnostiek trainde Margot van de Plas sinds 2016 de deelnemers in kennis, vaardigheden en bovenal attitude bij het analyseren en duiden van de menselijke verschijningsvormen. De studenten volgden 22 hele dagen training, waarbij het accent lag op praktische oefeningen. Er werd begonnen met het bestuderen van de eigen lichaamsvormen – mensenkennis begint bij zelfkennis – om van daaruit naar elkaar en mensen buiten de opleiding te kijken. De opleiding werd steeds afgesloten met een presentatie van eindwerkstukken, die over de toepassing van karakterdiagnostiek gaat. De volgende toepassingen werden onderzocht en belicht:
* Eigenschappen van succesvolle ondernemers op grond van hun lichaamsbouw.
* Beknopte analyse van een eeneiige tweeling op basis van typologie, schedel- en gelaatsvorm en energie.
* Leerstijltheorie van Kolb en karakterdiagnostiek: wat maakt dat mensen levenslang willen leren of alles bij het oude vertrouwde willen laten.
* Gelaatkunde en NLP: een kennismakingsworkshop, die een handvat biedt aan coaches om het contact met de cliënt te versterken aan de hand van wat je in een gezicht kunt zien.
* Karakterdiagnose en metaprogramma’s: effectievere vraagstelling op grond van wat je waarneemt bij de ander, gekoppeld aan metaprogramma’s uit het Neuro Linguïstisch Programmeren.
* In hoeverre komen de werkwijze en de typologie uit de Insights Discovery van Carl Jung overeen met de Naturell-Lehre van de lichaamsbouw-typologie van Carl Huter, in theorie en praktijk.
* Motivatie van patiënten inschatten en optimaliseren aan de hand van een snelle gelaats- en karaktercheck bij het aangaan van bijvoorbeeld een fysiotherapie of sporttraject.
* Het brein van een topsporter: de vormen van het hoofd en de mindset leiden tot de meest passende positie binnen een estafetteteam.
* De kracht van samenwerken: welke persoonlijkheden werken samen, waar zit ieders persoonlijke kracht en uitdaging en wat voor gevolgen heeft dat voor het samenwerken.
* Een uitgebreide karakteranalyse met een advies voor het aanpassen van de leefstijl op grond van signalen in het gezicht.
* Onderzoek of het toepassen van de gelaat- en karakterkunde bij het kiezen van een studierichting bijdraagt tot een betere match en minder uitval van studenten.

Alle informatie van de Opleiding Karakterdiagnostiek is samen met de inhoud van mijn boek ‘Ik zie het aan je’ (2001 en 2009) en een flinke uitbreiding verwerkt in mijn nieuwste naslagwerk ‘Wij zijn een open boek – de sleutel tot mensenkennis’ (2021). Het rijk geïllustreerde boek is origineel en eigentijds, conform de missie en visie van het PNG.
De opleiding wordt niet meer gegeven. Wel zijn er themadagen te bezoeken.

Oud-collega Claudia van het Kaar:
“W
ie ik vooral wil aanbevelen is Margot van de Plas, mijn collega uit Den Bosch. Zij is niet alleen een uitstekende gelaatkundige, maar door haar ruime ervaring in het onderwijs is zij ook heel gestructureerd en kan zij dingen goed uitleggen. Daarnaast heeft zij ook enkele boeken geschreven en in haar opleiding krijg je de beste werkmap die er is op dit gebied.”

Reacties zijn gesloten.