* Menslief, ik hou van je

Dit bericht ontving ik enige tijd geleden in mijn mailbox:
“…. 17 januari 2017 zal groots worden herdacht dat Phil Bosmans 5 jaar geleden is overleden. ​Misschien vind je het een boeiende uitdaging om de komende maanden een zorgvuldige analyse te maken van het gezicht van Phil Bosmans……”
Het verzoek kwam inclusief bijgaand prentje ter nagedachtenis, enkele links en opmerkingen van Rob Adank, één van de Bosmans-bewonderaars.
Bosmans’ warme, sympathieke uitstraling maken dat ik de uitdaging met veel plezier aanneem.

Wat we weten van Phil Bosmans

Deze hartverwarmende ontboezeming “Menslief, ik hou van je” komt van de Belgische pater Montfortaan en bezieler van de Bond Zonder Naam Vlaanderen en Duitsland,  Phil Bosmans (Gruitrode 1922 – Mortsel 2012).
Honderd gebundelde telefoonboodschappen zijn in 1972 door uitgeverij Lannoo uitgebracht onder deze titel. Phil schrijft om mensen te helpen om gelukkig te zijn. Het debuut blijkt een hart onder de riem van velen. In maar liefst 26 talen zijn er ten tijde van zijn overlijden al ruim tien miljoen exemplaren wereldwijd verkocht.
Ik weet niet of het bij de 56e druk is gebleven;  het boek is nieuw niet meer verkrijgbaar.  Zijn helende, hoopgevende boodschap blijft van alle tijden.
In 1957 wordt hij gevraagd om zich in te zetten voor de Bond Zonder Naam, waar hij samen met andere mensen tientallen sociale en culturele initiatieven realiseert. In deze periode zijn er nog nauwelijks opvangstructuren en samen met zijn vrienden komt het ene opvanghuis na het andere beschikbaar. Solidariteit en barmhartigheid, een steuntje in de rug tonen naar mensen die het moeilijk hebben is de missie van de BZN. In 2007 is de BZN samen gegaan met Cordaid.
Verschillende boeken volgen met teksten over de gevolgen van de materialistische ontwikkelingen in de samenleving, maar vooral ook bemoedigende teksten, waarin hij blijk geeft van zijn oprechte  betrokkenheid voor de medemens.
Het bericht van het overlijden van deze sympathieke priester, bekend van zijn bestseller “Menslief, ik hou van je” kwam destijds bij veel mensen hard aan.
De teksten voor zijn uitvaart heeft hij zelf geschreven; hij wil de regie tot voorbij het einde. Op het grote scherm met zijn foto boven de kist staat geschreven “Mijn laatste woord: Dankbaarheid”. Eén van zijn gezegdes was ook:

“Het woord dat het hart raakt, verandert het hart.
Woorden kunnen wonderen doen
en een goede gedachte kan een mens genezen.”

Karakteranalyse van Phil Bosmans

Voor deze analyse heb ik enkele foto’s bestudeerd en de bevindingen opgeschreven.

Het bovenhoofd:
Als ik naar zijn hoofd kijk, valt meteen het bovengedeelte van zijn hoofd op. Zijn sterk ontwikkelde bovenhoofd met wat de fysiognomen noemen “een Romaanse koepel” als schedeldak. Deze staat voor zijn enorme geestelijke vermogens: verering van het goddelijke, een sterk ontwikkeld religieus, spiritueel, ethisch, ecologisch en filosofisch denken. Een diep respect voor traditie, voorouders, normen en waarden.
Zijn behoedzaamheid naar mensen toe is groot: hij schat eerst een situatie in voordat hij wat zegt, want hij wil geen conflict veroorzaken en niemand kwetsen. Hij beschikt over een scherp rechtsgevoel en een grote intuïtie.
Hij  kent zijn capaciteiten en heeft de drang om zich te verbeteren. Dat gebied noemen de fysiognomen “sublimeren”.

Het voorhoofd:
De breedte van zijn voorhoofd toont zijn brede belangstelling. Verder zie ik een grote welwillendheid, wat staat voor de bewuste liefde zoals bijvoorbeeld het organiseren van hulp. Een aanleg voor medeleven en ook de behoefte aan een klankbord zijn zichtbaar.
Bij zijn gerichtheid op de ander gaat hij niet over zijn eigen grenzen.
Hij wil effectief communiceren met de buitenwereld, niet vrijblijvend, maar het moet ergens toe leiden. Hij heeft veel gezocht naar de juiste weg, heeft daar veel over nagedacht.
Hij heeft een goed geheugen voor feiten en gebeurtenissen.

De wenkbrauwen:
Hij heeft het enthousiasme om ergens aan te beginnen, maar moeite met het loslaten ervan.
Veel aandacht heeft hij besteed aan het vormgeven van zijn gevoelens: welke vormen of woorden geven zijn gedachten en gevoelens het beste weer, zodat een ander begrijpt wat hij bedoelt.

De ogen:
Zijn blik verraadt gezond verstand, een gericht observeren vanuit een innerlijk weten. Zijn focus ligt bij de ander, hij is een “Jij-mens” met een natuurlijke wijsheid. Zijn nuchtere kijk op de toekomst is somber tot realistisch.
Hij is meer een schrijver en luisteraar dan een prater.

De wangen:
Ergernissen heeft hij onderkend en een plek gegeven als zijnde aspect van het leven.
Hij houdt van gezelschap en huiselijke warmte. Hij is niet het type dat zichzelf op de voorgrond plaatst en alle aandacht wil.
Zijn communicatie met anderen zal als prettig en doelgericht ervaren worden. Hij heeft een goed gevoel voor zaken doen.

De neus:
Hij is betrouwbaar en blijft bij zijn voornemens. Hij blijft op het pad van zijn zelfverwezenlijking en is niet gemakkelijk te beïnvloeden. Hij zou soms zelfs eigenwijs genoemd kunnen worden.
Zijn pad wordt gekenmerkt door een sterk gemoed, betrokkenheid bij de medemens.
Hij heeft een gevoel voor geldzaken.
Hij kan veel verteren, letterlijk en figuurlijk, fysiek en psychisch. Zijn maag is sterk.
Zijn liefde voor zijn familie, zijn nest, is groot.

De oren:
De oorranden laten een flexibiliteit in het denken zien, een open houding ten aanzien van andere zienswijzen, nieuwe ideeën. Hij luistert met aandacht en hoort ook veel.
Hij heeft veel fysieke weerstand en herstelt daardoor snel.
Een zekere mate van materieel en lichamelijk welbevinden is belangrijk voor hem om zich goed te voelen. Hij gaat ervan uit dat dit voor anderen ook zo is en wil daaraan bijdragen. Een aanraking of omarming doet hem goed.

De mond:
Zoetigheden vindt hij aangenaam. Hij geniet graag van gerechten die hij kent.
Hij kiest gevoelige woorden uit als hij spreekt, maar zoals gezegd is hij meer een luisteraar.

De kin:
Hij is zorgvuldig met zijn uitspraken, is diplomatiek. Hij stelt zich coöperatief op.
Hij krijgt veel impulsen om dingen in gang te zetten en heeft daar een goede timing voor.
Fatsoen en respectvolle omgangsvormen zijn belangrijk voor hem; hij kan zich storen aan mensen met grof taalgebruik en handelen.

De kaaklijn:
Zijn daadkracht is beperkt; hij accepteert bij zijn plannen van begin af aan hulp van anderen. Mogelijk was dat in zijn jonge jaren anders. Zijn dadendrang is gericht op de ander.

De huid:
Het totale gezicht straalt een warme, zachte energie uit. Fysiognomen noemen dat “gebonden warmte”. Hij blijft bij zichzelf, identificeert zich niet snel met andere mensen, maar geeft anderen wel positieve bemoediging.
Hij heeft de neiging om zijn emoties vast te houden.

Het achterhoofd:
Het achterhoofd laat zijn zorgzaamheid voor hulpbehoevenden zien. Hij heeft de neiging om  te gaan helpen en als dat in zijn vermogen ligt, zal hij dat zelf doen of anders laten doen.
Zijn handen krijgen onbewuste impulsen om te bewegen en aan te raken. Hij zal veel gebaren als hij praat en hij schudt graag de hand.

 

 

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.