* Laat je niet op je kop zitten … of juist wèl

Tijdens een rondleiding in het prachtige kruisherenklooster uit 1465 in Ter Apel, in het uiterste zuidoosten van de provincie Groningen, kwam ik terecht in de kanunnikenkerk, waar het koorgebed destijds apart van de leken in alle rust kon plaatsvinden. In deze kanunnikenkerk zijn ook de 30 oude koorbanken bewaard gebleven:
robuust eikenhout met opklapbare zittingen. Aan de onderkant zitten uit hout gesneden koppen, de misericorden. In een beschrijving staat de tekst:

“GOTISCHE KOORBANKEN MET MISERICORDEN.

Bijzonder en zeldzaam zijn de originele koorbanken van de monniken in de kapel. Tijdens het koorgebed (officie) namen de kloosterlingen (kanunniken) plaats in de koorbanken. Enkel tijdens lezingen zaten zij op de neergeklapte zittingen. Maar bij het (langdurige) zingen en bidden moesten de monniken staan. Om dit minder vermoeiend te maken werden er tegen de onderkant van de zittingen zg. misericorden aangebracht (Lat. Misericordia = medelijden). Als de zetels werden opgeklapt gaven zij toch nog enige steun.
Bijna karikaturaal zijn de gesneden kopjes …. zij stellen menselijke deugden en ondeugden voor. Enkele zijn bekend en herkenbaar.
Van links naar rechts (eerst blanco), daarna gulzigheid, simpelheid, (om de hoek v.l.n.r.) rechtvaardigheid (haardracht), vroomheid (non), nieuwsgierigheid (oren), traagheid, rechtvaardigheid, (monnik) en daarnaast wreedheid (duivelskop met oren en tanden).”

Laat de kanunniken maar gerust op deze kopjes zitten, daar zijn ze juist voor bedoeld.
Enkele heb ik gefotografeerd om wat eigenaardigheden bloot te leggen, alles wel met een vette knipoog. Welke laat zich door jou op de kop zitten?

1 - kopie                              3

sterke waarneming       een denker                      teleurstelling
fijnzinnig                    details zijn belangrijk          kan ontploffen
grote mond                 zelfingenomen                  gevoelspersoon
standvastigheid           wil graag aandacht            coöperatief

5             6                7

gestructureerd             snelle denker                  hoort alles
zelfverwezenlijking        leert door ervaring           vernieuwend
wil zelf bepalen            wil gezelligheid                brede interesse
brede kennis                zelfkritisch                     specifieke kennis

9           10             11

denker                         gevoelsmens                 sfeergevoelig
orde en structuur          ongeduldig                    gevoelsmens
conventioneel               optimistisch                  weinig zelfkritiek
standvastig                  coöperatief                   gericht op genot

13                     

weinig humor                 veel ideeën               doet en denkt
sterk ik-gevoel              weinig focus               leert stapsgewijs
gezagsgetrouw              humor over details       handhaaft
gericht op genot            weinig tact                wil publiek

                       12

een doener                  leert snel                     ongeduldig
kijkt naar het geheel      impulsief                      nieuwsgierig
weinig weerstand          discussiedrang              wil absorberen
zelfkritisch                   gebrek aan focus          trots op daden

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.