* De neuzen van Cleopatra


In dit bericht geef ik twee karakterschetsen van Cleopatra op grond van twee afbeeldingen. 
Daarna kun je lezen wat anderen over haar geschreven hebben.

Twee afbeeldingen, twee analyses

Allereerst kijk ik naar dit portret cleo_7van de jonge Cleopatra, dat ik gezien heb in het British Museum in Londen. Op grond van gelaatkundige theorieën zie ik aspecten, die overeenkomen met wat we weten over haar levensloop. Haar bolle ogen en haar volle lippen verraden een enorm woordgeheugen en een talent voor diplomatieke welsprekendheid. Haar bovenlip is wat strakker van vorm: haar geest beheerst haar zintuiglijke verlangens. Ze is een volhouder. In alles kiest ze heel bewust, ook in het genieten.

britisch museum resembling cleo VIIHaar hoofd is rond en fijngevormd. Ze heeft als gevoelsgeaarde veel ideeën en ze is, gezien haar positie, in staat vele van deze uit te voeren. Bij de ouderlijn in de haargrens komen lokjes naar beneden. Mogelijk stond ze te snel op eigen benen, heeft ze haar ouders meer nodig gehad toen ze nog een kind was. Ze heeft een behoefte ontwikkeld om goed te doen (welwillendheid is de frenologische benaming) en ze beschikt over een sterke intuïtie, die ze in haar diplomatieke carrière goed wist te gebruiken. Haar neus toont, dat ze een sterke wil had.british museum cleo achterkant
Ze heeft een Arabische neus, kon goed omgaan met geld en ze liet zich nauwelijks nog beïnvloeden. De bolling op de neusrug is sterk ontwikkeld, wat een aanduiding is van de verharding van het gemoed. Dit ontwikkelt zich als iemand op zijn levenspad veel teleurstelling en tegenwerking heeft gehad.  Haar ronde neuspunt geeft aan, dat ze met al haar zintuigen wil genieten en dat ze heel wat kan verteren.

 

munt CleoOp Wikipedia zag ik een geheel andere afbeelding van Cleopatra op deze Syrische tetradrachme, mogelijk op latere leeftijd. Enkele aspecten komen overeen en andere verschillen sterk. Op de munt zien we een laag voorhoofd, wat verwijst naar snel kunnen denken en beslissen. Ze heeft een sterk ontwikkelde wenkbrauwboog, wat duidt op een zeer sterke, zintuiglijke waarneming en een goed geheugen. De sterke bolling van het oog duidt op een enorm woordgeheugen en sterke, verbale kwaliteiten. De naar beneden gerichte neuspunt geeft aan dat ze heel eigenzinnig kan zijn. Bij sommige mensen ontwikkelt de neuspunt zich op deze manier tijdens hun leven. Ze laten zich steeds minder beïnvloeden. De geprononceerde kin duidt op sterke impulsen om dingen in gang te zetten. Ze laat iemand niet uitpraten, onderbreekt steeds. Het tempo van haar ijver ligt hoog.

De opmerkelijkste verschillen met de portretkop uit het British Museum zijn wel de vormen van wenkbrauwboog, neus en kin. Er zal door de portrettist rekening gehouden worden met de wensen en belangen van de geportretteerde en het beoogde doel van de afbeelding.

Hoe wil jij jouw leven leiden? Wil je weten wat je eigen neus vertelt over de manier waarop jij jezelf neerzet in jouw wereld? Kijk dan in mijn handboek “Ik zie het aan je” vanaf pagina 137 (over je aanleg) en vanaf pagina 187 (over je gezondheid). Heb je daarna nog vragen, dan mag je die altijd stellen via info@karakterdiagnose.nl.

 

Wat de boeken zeggen over Cleopatra

Volgens roddels van antieke vertellers knapt Octavianus af op haar neus. Deze is inderdaad prominent, zoals deze portretkop uit het British Museum in Londen laat zien.

De Franse schrijver Blaise Pascal vraagt zich eeuwen later in zijn “Pensées” af wat er gebeurd zou zijn als Cleopatra VII Thea Philopator (69 of 68 v. Chr. – 30 v. Chr.) wèl een bevallige voorgevel zou hebben gehad. De hele geschiedenis kan blijkbaar bepaald worden door de vorm van een neus! Sindsdien staat de neus van Cleopatra voor de rol van het toeval in de geschiedenis.

Cassius meent, dat zij van een onvergetelijke schoonheid is. Mensen worden door haar beminnelijke conversatie als het ware betoverd, waardoor ze in haar ban komen. Maar soms zijn haar woorden angels, die heel gevoelig kunnen steken.

Plutarchus vindt haar schoonheid niet opvallend. Deze laatste opmerking lijkt bevestigd te worden door enkele gevonden afbeeldingen. Plutarchus zegt: “Ze heeft iets vreemds, wat een sterke aantrekkingskracht uitstraalt.” Deze kracht heeft voornamelijk te maken met haar stem, “waarvan het geluid genoegen verschafte, omdat haar tong als een snaarinstrument was dat zij met gemak bespeelde.”

Ze wordt beschreven als slim en ze heeft een gave voor vreemde talen. Ze kan daardoor zelf diplomatieke onderhandelingen voeren met mensen uit de omringende landen. Ze omringt zich met geleerden en ze houdt van woordspelletjes en plagerijen. Maar achter haar vrolijke humeur gaat een koppige wil en een grote energie schuil.

Bronnen

Brouwer, Henk e.a. “Hij Ceasar – De rapporten over de Gallische oorlog als politiek verhaal” (Hermaion – Lunteren, 2000)

Flamarion, Edith “Cleopatra” (Fibula Pharos – Antwerpen, 1994)

Afbeeldingen uit Virtualreligion.net, Britishmuseum.org, Wikipedia.org

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in nieuws. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.